Řešení sporů

Vážený obchodní partneři,
rádi bychom vás touto cestou seznámili  s povinnostmi, které vyplývají ze zákona a týkají se
povinnosti informovat klienta o mimosoudních možnostech řešení sporů..
1.  informace určená VŠEM našim obchodním partnerům:
 Stížnost na pojistitele či zprostředkovatele lze uplatnit písemně (poštou nebo e-mailem),
telefonicky anebo osobně na kterémkoli obchodním místě pojišťovny.
 Není-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba spokojena se stanoviskem pojistitele ke
stížnosti, může stížnost postoupit České národní bance (www.cnb.cz).
 Mimosoudně lze návrh na rozhodnutí sporu v případě neživotního pojištění podat České
obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven
(www.ombudsmancap.cz). V případě životního pojištění  finančnímu arbitrovi
(www.finarbitr.cz).

TYTO INFORMACE DOPORUČUJEME UVÉST na vašich webových stránkách a v Záznamech z
jednání (ZZJ).
2. informace určená pro naše VZ a DPZ  (též SZ, kteří používají náš ZZJ)
ČPP má již tento komplexní přehled  pro klienta uveřejněný na svých internetových stránkách - viz
niže a zakomponován do Záznamu z jednání.

ru_RURussian
cs_CZCzech ru_RURussian